Pálené tehlové obklady
07.09.2023
PCI Pecimor
PCI Pecimor® 2K
09.10.2023
Pálené tehlové obklady
07.09.2023
PCI Pecimor
PCI Pecimor® 2K
09.10.2023
PCI Lastogum®

Stavchem s.r.o.

February 3, 2023

PCI Lastogum®

Vodotesná, pružná náterová izolácia pod keramické obklady v sprchách a kúpeľniach.

 • Vodotesná, chráni podklady citlivé na vlhkosť.
 • Pružná, vyrovnáva napätia, objemové zmeny podkladu, kolísanie teplôt a otrasy.
 • Prekleňuje trhliny, vysoká bezpečnosť taktiež pri dodatočne vznikajúcich trhlinách v podklade.
 • Pripravená na okamžité použitie, ľahko sa nanáša valčekom, štetkou alebo hladidlom.
 • V dvoch farbách, uľahčuje optickú kontrolu hrúbky vrstvy.
 • Odolná proti vápennej vode, zaručuje priľnutie medzi ochrannou vrstvou a pokladacou maltou pri stálom prevlhčení lepiaceho lôžka.
 • Bezrozpúšťadlová, nezaťažuje okolie a je zdravotne nezávadná pri spracovaní.
 • Tekutá plošná hydroizolácia do vlhkých a mokrých priestorov spracovateľná valčekom, štetkou a hladidlom.
 • Do interiérov.
 • Na steny a podlahy.
 • Do priestorov, nepodliehajúcich stavebnému dohľadu podľa ZDB listu “Spojené hydroizolácie“, pre triedu zaťaženia vlhkosťou A0.
 • Trieda zaťaženia A stena podľa skúšobných zásad na udelenie Všeobecného osvedčenia o skúške stavebného dozoru.
 • Použiteľná pre triedy pôsobenia vody WO-I, W1-I, W2-I (stena) podľa DIN 18534.
 • Použiteľná až do triedy zaťaženia W4 podľa rakúskej normy B 3407.
 • Do vlhkých priestorov s beztlakovou vodou, ako sú napr. kúpeľne, sprchy v domácnostiach, v hoteloch, domovoch sociálnej starostlivosti a v nemocniciach.
 • Na savé podklady citlivé na vlhkosť, napr. sadrové omietky, sadrové prvky, sadrovláknité a sadrokartónové dosky (napr. Rigips), drevotrieskové dosky, anhydritové potery vo vlhkých obytných priestoroch.
 • Na minerálne nasiakavé podklady napr. betón, poter, cementové omietky, pórobetón, cementové stierkové hmoty
 •