Nachádzate sa tu:

Bitúmenová dvojzložková hydroizolačná stierka na vonkajšie steny pivníc a základov.

Oblasti použitia

 • Na steny a podlahy.
 • Na použitie vnútri aj vonku.
 • Na pozemné a inžinierske stavby.
 • Na ručnú aplikáciu a strojovú aplikáciu nástrekom.
 • Na hydroizoláciu podľa DIN 18533 v triedach pôsobenia vody W1-E, W2.1-E, W3-E a W4-E.
 • Na ochranu budov a stavebných dielov podľa normy DIN 18195 proti zemnej vlhkosti, priesakovej vody a mierne tlakovej vode.
 • Na ochranu stavebných dielov proti vode agresívne pôsobiacej na betón podľa DIN 4030-1.
 • Na lepenie tepelnoizolačných dosiek (EPS, XPS, perimeter).
 • Vhodná na vonkajšiu izoláciu konštrukčných škár a kontrolovaných prierezov trhlín v betónových stavebných dieloch s vysokou odolnosťou proti prenikaniu vody.
 • Na bezpečné napojenie zvislej hydroizolácie na betónové podlahové dosky s vysokou odolnosťou proti prenikaniu vody.

Vlastnosti produktu

 • Skúšaná podľa EN 15814 a skúšok pre vydanie osvedčenia všeobecného stavebného dozoru pre hydroiizolácie stavieb ako aj prechod betónových stavebných dielov s vysokou odolnosťou proti presakujúcej vode a ako hydroizolácia škár betónových stavebných dielov s vysokou odolnosťou proti presakujúcej vode.
 • Dvojzložková, rýchlo odolná proti dažďu, rýchlo vytvrdzuje.
 • Odolná proti radónu, pre zdravé stavby.
 • Plnená polystyrénom, vláčna, ľahko spracovateľná.
 • Dobrá priľnavosť na suché a mierne vlhké podklady.
 • Bezpečné priľnutie na vodonepriepustný betón.
 • Vodotesná.
 • Preklenujúca trhliny, pre vysokú trvanlivosť a dlhú životnosť.
 • Trieda preklenutia trhlín RÜ3-E podľa DIN 18533-1.
 • Odolná proti starnutiu, trvalá ochrana aj po rokoch.
 • Odolná proti posypovým soliam.
 • Bez obsahu rozpúšťadiel, spracovatelia ani životné protredie nie sú zaťažení výparmi rozpúšťadla. Nehrozí nebezpečenstvo požiaru ani explózie. Žiadne zdraviu škodlivé výpary.