Nachádzate sa tu:

Odhaľte ako čo najlepšie používať RILIEVO

RILIEVO je podkladový prípravok s trojrozmerným efektom, navrhnutý špeciálne na vytvorenie základu pre dekoratívne povrchové úpravy. Jeho špeciálne zloženie umožňuje vytvoriť štruktúrované a nepravidelné textúry s veľkou hrúbkou, ktoré obohacujú finálny výsledok dekoratívnych povrchových náterov s dotykovými a chromatickými sugesciami.
RILIEVO priľne na staré i na nové omietky, povrchy z betónu, sadry a sadrokartónu, a na už existujúce povrchové nátery.
Prípravok RILIEVO je pripravený na použitie a nanáša sa štetkou, špachtľou alebo hladidlom. Je vhodný na rôzne aplikačné techniky, určované fantáziou dekorátora a umožňuje získať rôzne dvoj- aj trojrozmerné výsledky.
Šikovnosť dekorátora v kombinácii s rozumným využitím prípravku RILIEVO umožňuje vytvárať rafinované efekty s danou hrúbkou, ktoré dodávajú povrchom v interiéri dynamiku a charakter. Kombinácia s rozsiahlou radou dekoračných prípravkov vytvára exkluzívne scény. Textúra podkladového náteru sa vskutku hodí na obohatenie kreatívnym použitím dekoračných prípravkov ako VELATURE, PERLACEO, CADORO, CADORO VELVET, DECORI CLASSICI, MARCOPOLO a MARCOPOLO SABLE‘.
Je k dispozícii v neutrálnej, nefarbiteľnej verzii.
Na očistenie náradia po dokončení práce použite vodu.
Je určený na použitie v súlade s platnými bezpečnostnými pokynmi (maska a vetranie).

Pri výskyte plesní na podkladoch tvorených múrmi je potrebné očistiť povrchy pred natieraním prípravkom COMBAT 222.