Nachádzate sa tu:

Odhaľte ako čo najlepšie používať ROXIDAN

ROXIDAN je dekoratívna povrchová úprava, ktorá pripomína zoxidovaný vzhľad kovových povrchov, vystavených pôsobeniu poveternostných vplyvov. Aplikuje sa hladidlom na nové i staré omietky, na povrchy z betónu, sadry, sadrokartónu a dreva, vrátane drevotriesky a preglejky.
ROXIDAN je k dispozícii vo verziách PERLA a PLATINO. ROXIDAN PERLA umožňuje dosiahnuť živý a priestorový efekt zoxidovaného kovu, známeho ako efekt „corten“, zatiaľ čo ROXIDAN PLATINO vytvára patiny svetlosivej farby, ktoré pripomínajú vzhľad neželezných kovov.
ROXIDAN je k dispozícii vo farbách farebnej palety, doladených kvôli reprodukcii efektov zoxidovaného kovu.
Na rozriedenie prípravku a očistenie náradia po dokončení práce použite vodu.
Prípravok ROXIDAN je vyrobený s dôrazom na udržateľnosť životného prostredia.
Je určený na použitie v súlade s platnými bezpečnostnými pokynmi (maska a vetranie).

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča aplikovať ROXIDAN na povrchy, ošetrené podkladovým štukom FORMA, ktorý umožňuje vytvoriť chromatické a dotykové textúry s istým zapôsobením.
V prípade nepravidelností podkladu ošetrite otvory a priehlbiny prípravkom TAMSTUCCO PASTA. Aktivujte fixáciu prípadných štukatúr alebo drobivých múrov prípravkom ATOMO a potom pristúpte k povrchovej úprave.
Pri výskyte plesní na podkladoch tvorených múrmi je potrebné očistiť povrchy pred natieraním prípravkom COMBAT 222.