Články

09.10.2023

Betónové imitácie tehál a kameňa

Obklad je vysoko kvalitný betónový výrobok triedy c25/30. Náš dodávateľ používa na výrobu zásadne certifikované vstupné komponenty, z ktorých vytvára vysoko kvalitnú betónovú zmes. Zmes sa ručne nalieva do špeciálnych chránených foriem, prechádza vibráciou, schne. V zimných mesiacoch výroba prebieha vo […]
09.10.2023

Fasádne imitácie tehál a kameňa

Tehlový a kamenný obklad prinášajúci do vašich interiérov a exteriérov prírodný vzhľad stien. Jednoduchá montáž Je vhodný na takmer každý povrch a stenu. Fixuje praskliny a zrovnáva vzhľad stien bez viditeľných spojov. Obklad poskytuje stenám štýl a odolnosť proti poškodeniu. Postup […]
09.10.2023

PCI Pecitherm MultiPlus Klasik

Systém na hydroizoláciu a zateplenie balkónov a lodžií bez poterov Certifikovaný, difúzne otvorený systém na hydroizoláciu a zateplenie balkónov a lodžií bez spádové- ho a vyrovnávacieho poteru – rýchle, jednoduché a spoľahlivé riešenie s dlhou životnosťou vďaka špeciálnemu difúznemu, oddeľovaciemu […]
09.10.2023

Štruktúrovaná omietka budúcnosti PCI Multiputz® NoBio Z

V prípade, že sa vyžaduje maximálna životnosť zatepľovacieho alebo fasádneho systému odporúčame použiť na zhotovenie konečných vrstiev špeciálne materiály, ktoré majú okrem funkčnej aj pridanú hodnotu. Medzi tieto materiály patrí aj štruktúrovaná omietka PCI Multiputz® NoBio Z v obľúbenej zrnitosti […]
09.10.2023

PCI Pecimor® 2K

Dvojzložková hrubovrstvová bitúmenová hydroizolačná bezrozpúšťadlová stierka. Plnivo z polystyrénovej hmoty vytvára krémovú konzistenciu na vytvorenie pružnej izolácie stavieb proti zemnej vlhkosti, nezadržiavanej vode, netlakovej vode a proti radónu. Po vložení tkaniny odoláva aj tlakovej vode. Ideálna pre členité povrchy a […]